top of page

Kościół Chrześcijański Dom

”jak w niebie tak na ziemi" 

"Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa.”

  Ew. Jana 4:35

About
Uliczna ewangelizacja

0001254

Zaludniamy niebo.

Dołącz się do nas!

Zapraszamy na wspólne głoszenie ewangelii na  ulicach miast.

 

Weź udział w ewangelizacji ulicznej w Warszawie lub w miejscu twojego zamieszkania. Napisz do nas:

jakwniebie.dom@outlook.com.

Pomożemy Tobie wykonywać pracę ewangelisty.

 

"...Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu." 

 

Pomóż nam we wspólnym dziele zbawienia!

SŁOWO

bottom of page