top of page

Droga do nieba

Czy ktokolwiek mówił Tobie, że Bóg kocha Ciebie i że ma wspaniały plan dla Twojego życia? Mam krótkie, ale bardzo ważne pytanie: ”Jeśli coś by się stało, czy jesteś pewny bez cienia wątpliwości, że pójdziesz do Nieba? Pozwól, że podzielę się krótko z Tobą tym, co Biblia mówi na ten temat.

Boże Słowo mówi: “ Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” i “...Nie ma, ani jednego sprawiedliwego” (Rzymian 3:23,10). Nie jesteśmy  w stanie wypełnić przez całe nasze życie Bożych przykazań, nigdy w niczym nie uchybiają. Staramy się, w zdecydowanej większości jesteśmy dobrymi ludźmi, jednak nie idealnymi. W głębi serca wiemy o tym.

 

W Ewangelii Jana 14:6 Pan Jezus powiedział: 

“...Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.”

A więc Jezus jest drogą. Jak dotrzeć poprzez niego do Boga, jak możemy być zbawieni? Czy poprzez uczynki? Uczynki są bardzo ważne i wielu myśli, że dzięki nim będziemy zbawieni, ale czy przez nie możemy być zbawieni? Popatrzmy na to, co mówi Biblia na temat uczynków: “A, że przez przykazania nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.”(Gal.3:11). W Efezjan 2:8-9 czytamy “Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” Widzimy więc, że nie przez uczynki. Poza tym, gdybyśmy mogli być zbawieni przez uczynki, Pan Jezus nie musiałby umierać w męczarniach za nas na krzyżu. Rzymski żołnierz wyprowadził Apostoła Pawła i Sylasa z więzienia i zapytał (Dzieje Ap. 16:30-31): “I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.

Widzimy więc, że przez wiarę. 

 

Jak to zrobić?

W Rzymian 10:13 jest napisane: “Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.“ Ty też jesteś “każdy”, prawda? Oczywiście, że tak. Wszyscy jesteśmy. Instrukcję znajdziemy w Rzymian 10:9-10

“Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.”

 

Powiem krótką modlitwę za Ciebie. “Panie Boże, pobłogosław tego, który to czyta i Jego rodzinę długim, zdrowym życiem. Jezu, stań się realny dla niego i zacznij działać w Jego sercu. Jeśli nie przyjął jeszcze Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, proszę aby zrobił to teraz.“

Jeśli chciałbyś/chciałabyś przyjąć dar, który Bóg ma dzisiaj dla Ciebie, proszę powtórz za mną z głębi serca, głośno: 

 

“Drogi Panie Jezu, wejdź do mojego serca. Przebacz mi moje grzechy. Zbaw mnie. Obmyj mnie i oczyść. Uczyń mnie wolnym. Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy, i że zmartwychwstałeś i żyjesz. Wierzę,  że wrócisz po mnie. Wypełnij mnie, proszę,

Duchem Świętym. Daj mi pasję do ratowania zgubionych.  Daj mi głód rzeczy Bożych i odwagę do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie

Chrystusie. Odwracam się od grzechu. Jestem zbawiony/a, jestem narodzony/a na nowo, jestem

usprawiedliwiony/a, wszystkie grzechy są mi wybaczone. Jestem na drodze do Nieba, ponieważ mam Jezusa w sercu. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem!”

Jeśli pomodliłeś się tą modlitwą, chcę Tobie powiedzieć że wszystkie Twoje grzechy są przebaczone. Zawsze pamiętaj, aby biec do Boga, a nie uciekać od Niego, ponieważ On Ciebie kocha i ma wspaniały plan dla Twojego życia. 

bottom of page