top of page

wsparcie

“A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę”.

2 Kor.9:8

Email który otrzymaliśmy od osoby, która postanowiła nas wspierać:

 

Marek, zdałem sobie sprawę, że nie każdy może być kaznodzieją lub ewangelistą, ale każdy może wesprzeć pracę darem i talentem, które Bóg konkretnie dał każdej osobie.

Będę wspierać twoją służbę darami. Dziękuję wam, że wykonujecie pracę dla chwały Bożej i dla zbawienia ludzi.

G.S.

 

To prawda, nie każdy jest powołany, aby głosić ewangelię, ale każdy może mieć w tym udział, wspierając tych, którzy to robią. Możesz wziąć udział w czymś ponadczasowym, w czymś czego efekty będą trwały na wieczność! Możesz wziąć udział w dziele zbawienia. Zbierzesz to co zasiejesz, zgromadzisz skarb w niebie, a owoce naszej pracy będą również należeć do Ciebie. 

 

Głoszenie ewangelii innym, czy to bezpośrednio, czy też wspierając tych, którzy to robią jest naszym wielkim
przywilejem, a także naszą wielką odpowiedzialnością.

“Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli ? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? 

A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje?

List do Rzymian 10.13-14

 

“Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów! I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.”

Przypowieści 3:9-10

przelew tradycyjny 

Darowizny:

 

Właściciel konta:

Kościół Chrześcijański Dom

Numer konta bankowego:

               74 2530 0008 2016 1066 9641 0001 

IBAN: PL74 2530 0008 2016 1066 9641 0001

SWIFT/BIC :  NESBPLPW

Nest Bank S.A., Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa, Poland

Darowizny w Euro:

Właściciel konta:

Kościół Chrześcijański Dom

 

IBAN: BE11 9671 0508 8348

 

SWIFT / BIC: TRWIBEB1XXX

TransferWise Europe SA

Avenue Marnix 13-17, Brussels 1000, Belgium

bottom of page